English

Cymdeithas Trefnu Blodau Aberystwyth a’r Cylch

Newyddion diweddaraf
Ffair Aeaf 2018

Cafwyd Ffair Aeaf llwyddianus iawn gan aelodau Cymdeithas Trefnu Blodau Aberystywth a'r Cylch gan gael nifer o wobrau yn Llanelwedd

Donald Morgan - 2 x 2il 3 Canmoliaeth Uchel Iawn , 2 Canmoliaeth
Beti Wyn Davies - 1af, Canmoliaeth Uchel Iawn , 2 Canmoliaeth
Christine Gilbert - Canmoliaeth Uchel Iawn a Canmoliaeth
Glenys Morgan - 2il
Jayne Solomon - 3ydd a Canmoliaeth Uchel


Cystadleuthau Ffotograffiaeth

Mae Beti Wyn Davies wedi cael blwyddyn dda mewn cystadleuthau ffotograffiaeth NAFAS, gan gael 2 wobr 1af yn nghystadleuaeth cenedlaethol NAFAS a chael 3ydd a Canmoliaeth yng nghystadleuaeth NAFAS Adran Mercia a Gogledd Cymru.

Ni wnawn anghofio

Gwahoddwyd Donald Morgan i greu dau drefniant croeso yng Nghastell Margam i goffau 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf rhwng 10fed a 18eg o Dachwedd. Digwyddiad bythgofiadwy gyda threfniadau godidog.

(15-09-2014)
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration