English

Cymdeithas Trefnu Blodau Aberystwyth a’r Cylch

Newyddion
mwy
.

Croeso

Ni yw'r clwb trefnu blodau swyddogol yn Aberystwyth ac mae ein cyfarfodydd clwb misol yn darparu awyrgylch cyfeillgar a chymdeithasol gydag arddangosiadau gan arddangoswyr Ardal a Chenedlaethol NAFAS, yn ogystal ag arddangoswyr newydd gymhwyso a dan hyfforddiant cymhwyso.

Rydym hefyd yn trefnu gweithdai ar ffordd benodol o drefnu blodau, er mwyn rhoi cyfle i arbrofi a dysgu mewn grŵp anffurfiol a hamddenol o aelodau a gwesteion sydd â diddordeb.

Ar yr ochr gymdeithasol, rydym yn trefnu teithiau allan i ymweld â gerddi a digwyddiadau NAFAS arbennig megis y Sioe Genedlaethol a hyd yn oed yn ddiweddar, Sioe Flodau y Byd (WAFA) yn Nulyn.

Cyfarfodydd

Rydym yn cwrdd bob trydydd dydd Mawrth yn y mis am 7.30yh (ac eithrio mis Awst) yn Neuadd Llanfarian, Tŷ Llwyd, Aberystwyth, SY23 4AU, ac mae digon o le i barcio ac hefyd mynediad i'r anabl.

Mae Aelodaeth ar hyn o bryd yw £25 pob blwyddyn.

Mae croeso i ymwelwyr dod i bob un o'n cyfarfodydd am gost o £4.00.

Committee members

Dyma aelodau'r pwyllgor am 2014-15

Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration