English

Cymdeithas Trefnu Blodau Aberystwyth a’r Cylch

Aelodau'r pwyllgor

2018-2019
Llywydd
Donald Morgan

Is-Lywydd
Christine Gilbert

Cadeirydd
Mrs Glenys Morgan

Is-Gadeirydd
Jayne Solomon

Ysgrifenyddes
Jane Walton

Ysgrifenyddes Rhaglen
Beti Wyn Davies

Trysorydd
Christine Gilbert

Cyhoeddiadau
Christine Hughes

Gohebydd y Wasg
Janice Morris

Trefnwr y Raffl
Carol Bland

Cystadleuthau
Lynne Lloyd

Aelodau'r pwyllgor
Pat Edwards, Sylvia Morgan, Pat Jones

Aelodau'r pwyllgor

2014-2015 Llywydd
Mr Donald Morgan

Cadeirydd
Mrs Christine Gilbert

Is-Gadeirydd
Mrs Pat Jones

Ysgrifenyddes
Ms Christine Hughes

Trysorydd
Mrs Doreen Williams/Mrs Pat Jones

Ysgrifenyddes y Rhaglen
Mrs Christine Gilbert

Cyhoeddiadau
Miss Christine Hughes

Swyddog Marchnata
Mr Donald Morgan

Gohebydd y Wasg
Mrs Louise Eldridge

Trefnydd Gwobrau Raffl
Mrs Carol Bland

Cystadlaethau
Mrs Lynne LloydDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration