English

Cymdeithas Trefnu Blodau Aberystwyth a’r Cylch

Aelodau'r pwyllgor

Llywydd
Mr Donald Morgan

Cadeirydd
Mrs Christine Gilbert

Is-Gadeirydd
Mrs Pat Jones

Ysgrifenyddes
Ms Christine Hughes

Trysorydd
Mrs Doreen Williams/Mrs Pat Jones

Ysgrifenyddes y Rhaglen
Mrs Christine Gilbert

Cyhoeddiadau
Miss Christine Hughes

Swyddog Marchnata
Mr Donald Morgan

Gohebydd y Wasg
Mrs Louise Eldridge

Trefnydd Gwobrau Raffl
Mrs Carol Bland

Cystadlaethau
Mrs Lynne LloydDylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration